Over de voorstelling

“Good evening Holland!” PERMANENT DESTRUCTION is terug. Na het succes van hun eerste theatrale concertperformance The SK Concert zet de pop-up band van theatermaker / performer Naomi Velissariou en sounddesigner Joost Maaskant haar concertreeks voort. Dit keer met The HM Concert, geïnspireerd en gebaseerd op het oeuvre van de Duitse toneelschrijver Heiner Müller, met visuals van fotograaf en beeldend kunstenaar Jan Hoek. PERMANENT DESTRUCTION werd door de pers geroemd om de gewaagde combinatie van bijtende en schrijnende lyrics en een mix van dansbare, poppy melodieën en beukende beats. “Een intens, schizofreen theaterconcert dat hoofd en lijf uiteenscheurt” aldus de Vlaamse krant De Morgen ★★★★.

PERMANENT DESTRUCTIONThe HM Concert gaat op zaterdag 18 mei 2019 in première op SPRING performing arts festival in Utrecht (in de Paardenkathedraal) en toert tot eind van het jaar door Nederland en België.

For English, see below.

Voor The SK Concert pleegde Naomi Velissariou autopsie op het werk van de Britse auteur Sarah Kane om vervolgens de aangetroffen sporen van geweld, gif en seks te bewerken tot een conceptalbum rondom de thema’s zelfhaat, liefdesverdriet en de dood. In The HM Concert gaat Velissariou opnieuw de confrontatie aan, nu met het genadeloze werk van de Duitse auteur en regisseur Heiner Müller. Daarbij ontleedt en transformeert zij de thema’s vrouwenhaat, seksisme en destructiedrang. Naomi Velissariou geeft op radicale wijze uitdrukking aan wat voor haar de essentie is van Heiner Müllers werk. De vorm van een theatraal concert is de ultieme manier om dit voor het voetlicht te brengen.

The HM Concert is het tweede deel van een post-dystopisch muziektheaterdrieluik, dat af wil rekenen met taboes uit de huidige beeldcultuur. Sentimenten als liefdesverdriet en vrouwenhaat zijn in die cultuur te mijden thema’s, omdat ze niet sexy of Instagram-waardig zijn. Je kunt jezelf nu eenmaal niet profileren aan de hand van uitingen van pijn. Of wel? PERMANENT DESTRUCTION laat zien dat je je angst kan bezweren door hem te eren, dat alle zwaarte van je schouders glijdt als je danst op het ritme van je pijn.

foto: Jan Hoek
foto: Jan Hoek
foto: Jan Hoek
foto: Jan Hoek
foto: Jan Hoek
foto: Jan Hoek
foto: Jan Hoek
foto: Jan Hoek
foto: Jan Hoek
foto: Robin Alysha Clemens
foto: Robin Alysha Clemens
foto: Robin Alysha Clemens

De muziek van PERMANENT DESTRUCTION is een opzwepende verklanking van een duistere boodschap, of zoals de band zelf zegt “melodrama op speed”. “De setting van het liveconcert is briljant – door merg en been” zei het Parool over The SK Concert. “Een stomend theaterconcert. Compromisloos, zinderend en macaber. Haar Permanent Destruction is het allemaal” kopte De Standaard ★★★★ “Het contrast tussen de energieke, esthetische vorm en de grimmige inhoud werkt wonderwel.” De Volkskrant ★★★★

Naomi Velissariou: “Als theatermaker kan ik geen dankbaarder vehikel bedenken om iets te zeggen over de hedendaagse popcultuur dan een fictieve upcoming band met een duur en dramatisch imago. Of zoals we onze eerste voorstelling openden: Good evening Holland. We’re PERMANENT DESTRUCTION and we’re very happy to be here. And we’re here to stay.”

ENGLISH
“Good evening Holland!” PERMANENT DESTRUCTION is back. Following on from their first successful theatrical concert performance The SK Concert, the pop-up band consisting of theatre maker/performer Naomi Velissariou and sound designer Joost Maaskant returns. This time presenting The HM Concert, inspired by the German playwright Heiner Müller and based on his work. The show features visuals by photographer and visual artist Jan Hoek. PERMANENT DESTRUCTION was commended by the press for its daring mix of incisive, abrasive lyrics plus a soundscape that combines danceable, poppy melodies with pounding beats. “An intense, schizophrenic theatre concert that rips apart the mind and the body” said Flemish newspaper De Morgen ★★★★. PERMANENT DESTRUCTION – The HM Concert premieres on Saturday 18 May 2019 during SPRING performing arts festival in Utrecht (at Paardenkathedraal), after which it will tour the Netherlands and Belgium until the end of this year.

For The SK Concert, Naomi Velissariou did an autopsy on the work of the British author Sarah Kane. Processing the traces of venom, violence, and sex she found, she turned them into a concept album centred on self-hatred, heartbreak and death. In The HM Concert Velissariou is facing another confrontation, this time with the merciless work of the German author and director Heiner Müller. She is dissecting and transforming his themes of misogyny, sexism and destructive behaviour. Naomi Velissariou has found a radical mode to express the essence, in her view, of Heiner Müller’s work. The theatrical concert is the ultimate form to present her take on the man and his work.

The HM Concert is the second instalment of a three-part post-dystopian music theatre series that does away with the taboos of visual culture today. Within this culture, emotions such as heartbreak and misogyny must be avoided because they aren’t sexy or Instagram-worthy. After all, you can’t define yourself through displays of hurt. Or can you? PERMANENT DESTRUCTION proves that fear can be tamed by honouring it, and that the weight of the world will be lifted from your shoulders if you dance to the beat of your pain.

The music in PERMANENT DESTRUCTION is a compelling rendering of a sinister message, or, as the band likes to put it “melodrama on speed”. “The setting of a live concert is brilliant – harrowing” Het Parool wrote about The SK Concert. “A steamy theatre concert. Uncompromising, brimming with life, and macabre. Her Permanent Destruction is all of these” De Standaard headline read ★★★★ “The contrast between the energetic, aesthetic form and the sinister content works wonderfully well.” De Volkskrant ★★★★

Naomi Velissariou: “As a theatre maker I can’t think of a more rewarding vehicle to carry my take on today’s pop culture than a fictional upcoming band with an expensive, highly dramatic image. Or as we opened our first show: Good evening Holland. We’re PERMANENT DESTRUCTION, we’re very happy to be here. And we’re here to stay.”

Credits

text & lyrics: Heiner Müller, Naomi Velissariou
concept & direction: Naomi Velissariou
performance: Naomi Velissariou, Joost Maaskant, Valentijn Benard, Gary Gravenbeek
sound producer: Joost Maaskant
visuals: Jan Hoek
light design & video programming: Bart van den Heuvel
system design sound: Sander van der Werff
costumes: Bibi Trompetter
Permanent Destruction – The HM Concert has been made possible by Fonds 21, Fonds Podiumkunsten, Theater Utrecht, St. Naomi Velissariou, Likeminds, C-takt.

directors assistant: Floor Houwink ten Cate
production leader: Paulien van der Avoird, Suzan Slinger

campaign photography: Jan Hoek
styling campaign photography: Duran Lantink
hair: Hester Beek
makeup: Joyce Clerkx
backdrop: Guillaume Roux (Rouxcoucou)
sceptre: Benedikt Fischer
graphic design: ATTAK / Casper Herselman

Lees meer