Privacy statement

Uw privacy is voor Theater Utrecht van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we verzamelen. Theater Utrecht leeft de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens (AVG) na. Dat betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en wij ze altijd zorgvuldig gebruiken.

Verwerking van gegevens
De ticketverkoop van onze eigen voorstellingen in De Paardenkathedraal verloopt via het systeem Active Tickets. Als u online een ticket koopt voor een voorstelling in De Paardenkathedraal verstrekt u actief persoonsgegevens aan Theater Utrecht. Dit betreft gegevens als uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en informatie over de nieuwsbrieven die u wel of niet wenst te ontvangen. Via e-mail of telefoon kan Theater Utrecht in geval van wijzigingen informeren over de geboekte voorstelling. Daarnaast kunt u toestemming geven aan Theater Utrecht om u nieuwsbrieven te sturen die aansluiten bij de door u opgegeven interesses.

Verstrekking aan derden
Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Theater Utrecht gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Theater Utrecht sluit met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven. Deze derden partijen zijn:
- ActiveTickets (kaartverkoop)
- Mailchimp (emailings)

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?
Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. SSL staat voor Secure Sockets Layer. In het kort is het de standaard technologie om een internetverbinding veilig te houden en (gevoelige) data te beschermen tussen twee systemen, om zo te voorkomen dat criminelen of andere kwaadwillenden deze informatie kunnen lezen of aanpassen. Deze twee systemen kunnen bijvoorbeeld een server en een webbrowser zijn. Daarnaast worden uw gegevens adequaat en passend beveiligd conform de eisen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

A. Functionele cookies
Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt, meegedaan hebt aan een poll of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden. Deze cookies zijn anoniem.

B. Cookies voor het tonen van gerichte advertenties
Bepaalde specifieke technieken als retargeting en real-time bidding ingezet worden om bezoekers die bepaalde pagina’s van deze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via gerichte advertenties op websites van derden. Om deze advertenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw interesses worden cookies gebruikt. De gegevens die in deze cookies worden opgeslagen zijn volledig anoniem. Addthis: Deze cookies worden gebruikt voor het delen van voorstellingspagina’s via social media. Hierin wordt bijgehouden hoeveel ‘shares’ een pagina heeft. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en vervallen na een maand. Ook wordt gebruik gemaakt van Facebook pixels, deze cookies vervallen na 28 dagen. En er wordt gebruikt gemaakt van AdRoll en AdWords voor gerichte marketingcampagnes.

C. Cookies voor website-analyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van een cookie om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst met afgesloten. Daarnaast is uw IP-adres anoniem. Uw gegevens worden niet gedeeld met Google.

D. Overige cookies
Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden.
Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, LinkedIn.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Uitzetten en verwijderen van cookies?
Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u ook de huidige cookies op uw computer bekijken en eventueel verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Theater Utrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vragen over privacy?
U heeft te allen tijde het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen, aan welk verzoek Theater Utrecht redelijkerwijs gevolg zal geven. Hiervoor kunt u contact met Theater Utrecht opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij willen u vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende het privacybeleid, dan kunt u deze ook richten aan onderstaand adres.

Theater Utrecht
Hoefijzerstraat 10
3572 BW Utrecht
030-2737300
[email protected]

Wijziging van dit privacy statement
Theater Utrecht behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 14-08-2018.