ANBI gegevens

Stichting Theater Utrecht

RSIN/fiscaal nummer
007090857

Hoefijzerstraat 10
3572 BW Utrecht

E [email protected]
T (030) 2737300
F (030) 2733294

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het scheppen van voorwaarden die leiden tot het ontstaan en verspreiden van professionele theaterproducties in het algemeen en in het bijzonder in de stad en provincie Utrecht en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuurssamenstelling
De instelling kent een directie, waarvan de algemeen directeur statutair bestuurder is, en een Raad van Toezicht. De directie is bestaat uit Jacques van Veen (algemeen directeur-bestuurder) en Thibaud Delpeut (artistiek directeur).

Raad van Toezicht
Dhr. S.P.M. de Waal – voorzitter
Dhr. R. Dolstra – lid
Mevr. M.J.M. Mourits – lid
Dhr. R. Jurriens – lid
Dhr. N. van Vliet – lid
Mevr. K. Belhaj - lid

Beloningsbeleid
De beloning van de directie wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, gebaseerd op de cao Nederlands Theater en de Handreiking Directiesalarissen Theater. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. Het overige personeel valt onder de CAO Theater en Dans.

Beleidsplan 2017 – 2020
Beleidsplan 2021 - 2024
Jaarverslag en jaarrekening 2019