ANBI gegevens

Stichting Theater Utrecht

RSIN/fiscaal nummer
007090857

Hoefijzerstraat 10
3572 BW Utrecht

E [email protected]
T (030) 2737300

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het scheppen van voorwaarden die leiden tot het ontstaan en verspreiden van professionele theaterproducties in het algemeen en in het bijzonder in de stad en provincie Utrecht en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuurssamenstelling
De instelling kent een directie, waarvan de algemeen directeur statutair bestuurder is, en een Raad van Toezicht. De directie bestaat uit Anne Breure (algemeen directeur-bestuurder).

Raad van Toezicht
Jan Bogerd (voorzitter), Karima Belhaj, Ingrid de Caluwé, Jochim Schueler en Nicole van Vessum.

Beloningsbeleid
De beloning van de directie wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, gebaseerd op de CAO Toneel en Dans. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. Het overige personeel valt onder de CAO Toneel en Dans.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2023
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2022
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2021

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Lees hier verder

Beleidsplannen en jaarverslagen
Beleidsplan 2025 - 2028
Beleidsplan 2021 - 2024
Addendum 2021 - 2024
Beleidsplan 2017 - 2020

Jaarverslag en jaarrekening 2023
Jaarverslag en jaarrekening 2022
Jaarverslag en jaarrekening 2021
Jaarverslag en jaarrekening 2020
Jaarverslag en jaarrekening 2019
Jaarverslag en jaarrekening 2018
Jaarverslag en jaarrekening 2017
Jaarverslag en jaarrekening 2016
Jaarverslag en jaarrekening 2015