ANBI gegevens

Stichting Theater Utrecht

RSIN/fiscaal nummer
007090857

Hoefijzerstraat 10
3572 BW Utrecht

E [email protected]
T (030) 2737300

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het scheppen van voorwaarden die leiden tot het ontstaan en verspreiden van professionele theaterproducties in het algemeen en in het bijzonder in de stad en provincie Utrecht en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuurssamenstelling
De instelling kent een directie, waarvan de algemeen directeur statutair bestuurder is, en een Raad van Toezicht. De directie is bestaat uit Anne Marie Hoogland (algemeen directeur-bestuurder) en Thibaud Delpeut (artistiek directeur).

Raad van Toezicht
Mevr. M.J.M. Mourits – voorzitter / einde 2e termijn: 19-06-2023
Mevr. K. Belhaj - lid / einde 2e termijn: 16-01-2027
Dhr. N. van Vliet – lid / einde 2e termijn: 01-01-2023
Mevr. M. Verberk – lid / einde 2e termijn:
Mevr. D. Anijs - lid / einde 2e termijn:
Mevr. L. Baetens (stagiare).

Beloningsbeleid
De beloning van de directie wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, gebaseerd op de CAO Toneel en Dans. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. Het overige personeel valt onder de CAO Toneel en Dans.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Beleidsplannen en jaarverslagen
Beleidsplan 2017 - 2020
Beleidsplan 2021 - 2024
Addendum 2021 - 2024

Jaarverslag en jaarrekening 2020
Jaarverslag en jaarrekening 2019
Jaarverslag en jaarrekening 2018
Jaarverslag en jaarrekening 2017
Jaarverslag en jaarrekening 2016
Jaarverslag en jaarrekening 2015