Re-enactment of the Now

filmische locatievoorstelling van Davy Pieters

Pieters heeft een briljante manier gevonden om klimaatproblematiek in een voorstelling te vatten” aldus Trouw" | “Een weergaloze soundtrack van Jimi Zoet en een voice-over waar Michael Jacksons Thriller bij verbleekt” zei de Volkskrant

Re-enactment of the Now ging op 17 mei 2016 in premiere op het Spring Festival in utrecht. In 2017 werd de locatievoorstelling hernomen op Over het IJ festival.

Het is 2017, klimaatverandering overschaduwt de wereld. De waarschuwingen zijn duidelijk. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt, het leven op aarde wordt bedreigd. Maar waarom grijpen we niet in? Waarom veranderen we niet werkelijk iets aan de manier waarop we leven?

In deze filmische locatievoorstelling vormde de weidse natuur het decor voor een ‘re-enactment’: het naspelen van een historische gebeurtenis op de plek waar deze oorspronkelijk plaatsvond. Steeds verder zoomde de voorstelling uit, door tijd en ruimte reflecterend op dit moment. Op dat wat cruciaal was of ongezien bleef. Een meeslepende soundscape van Jimi Zoet en een live verteller via koptelefoon maakten van dit schouwspel een levende cli-fi documentary.

Op haar kenmerkend inventieve, eigenzinnige wijze nam Davy Pieters ons in Re-enactment of the Now mee naar de toekomst voor een terugreis naar het nu. In een poging de geschiedenis een duwtje in de rug te geven.

Davy Pieters over Re-enactment of the Now:
“We worden voortdurend geconfronteerd met signalen dat klimaatverandering het leven zoals we dat kennen bedreigt. We zien beelden in de media en horen de verhalen van rampen met grote gevolgen. Ik raakte gefascineerd door het gegeven dat het blijkbaar zo moeilijk blijft om ons met het onderwerp te verbinden. Met het maken van deze voorstelling doe ik een poging die kloof te overbruggen. Ik wil een ander perspectief bieden. Een moment om stil te staan, te reflecteren en te verbeelden.”

De pers over Re-enactment of the Now:
“Een fascinerend parallel universum van regisseur Davy Pieters” | “Onbeschaamd treffend moralisme” | “Pieters heeft een briljante manier gevonden om klimaatproblematiek in een voorstelling te vatten.” Trouw ***** (21 mei 2016)

“Een indrukwekkende cli-fi documentary” | Thomas Dudkiewicz, de acteur en ‘meesterverteller’ doet live de voice-over” | “Een weergaloze soundtrack van Jimi Zoet, die zich tot een van de interessantste theatercomponisten heeft ontwikkeld.” de Volkskrant **** (20 mei 2016)

“Wat Re-enactment of the Now zo goed maakt, is het feit dat de apocalyps bij Pieters door de afgemeten, menselijke scènes behapbaar blijft. Als toeschouwer kun je je verhouden tot deze versnipperde apocalyps: je kunt ernaar kijken zonder overweldigd te raken, je kunt er iets bij voelen en er is ruimte om echt te reflecteren op de mens in deze toestand.” De Correspondent (Mei 2016)

“De beeldende regie van Davy Pieters, de hypnotische voice-over van Thomas Dudkiewicz en de eclectische soundscape van Jimi Zoet; ze brengen een energieke totaalervaring tot stand.” 8Weekly **** (31 mei 2016)

“Davy Pieterse weet op een esthetische en prikkelende wijze aan het publiek duidelijk te maken dat wij (samen) zo veel meer zijn dan een individu en dat onze krachten grootser zijn dan we meestal zelf denken.” CLEEFT 8/10 (21 mei 2016)

Davy Pieters (1988) volgde de regieopleiding van de Toneelacademie Maastricht. Na haar afstuderen regisseerde ze bij Productiehuis Frascati verscheidene voorstellingen. De jonge theaterregisseur gooide in 2014 hoge ogen met de duizelingwekkende monoloog The truth about Kate (Officiële juryselectie Nederlands Theaterfestival 2014, Circuit X en nominatie BNG (Bank Nieuwe Theatermakersprijs) en de ‘reconstructie van een moord’ How did I die. In 2016 ging Made in Here in première. In haar beeldende en fysieke voorstellingen onderzoekt zij de toekomstige westerse mens. Haar inspiratie daarvoor vindt ze in onze beeldcultuur, in film, wetenschap en beeldende kunst. In haar voorstelling The Unpleasant Surprice (2017) onderzocht ze de vraag wat de dagelijkse stroom aan gewelddadige beelden die we via het scherm te zien krijgen met ons als mens doet. Samen met Nastaran Razawi Khoarasani maakte ze onderdeel uit van het performance collectief KOBE, waarmee ze werk creëerden voor uiteenlopende podia als clubs, musea en theater.

About the performance
It is 2017 and climate change throws its shadow over the world. The warning signs are clear, the earth is warming, sea levels are rising and life on earth is threatened. But why don’t we intervene? Why not really change something about the way we live?

In a pastoral landscape Re-enactment of the Now was a cinematic performance on location, a re-enactment of a historical event on the site where it originally took place. As the performance zooms out further and further it will reflect on our own moment in time, on what might have been crucial or that which remained unseen. An immersive soundscape of Jimi Zoet and a live narrator to be heard through headphones made this performance a living cli-fi documentary. But what is fact and what is fiction?

In her distinctive, inventive and idiosyncratic way Davy Pieters took us to the future on a return trip to the now, in an attempt to lend history a helping hand.

Davy Pieters on Re-enactment of the Now
“We are constantly confronted with signs that climate change threatens life as we know it. We see images in the media and hear stories of disasters with catastrophic results. I became fascinated by the fact that it appears to remain so difficult for us to associate ourselves with this subject. In making this performance I‘m attempting to bridge that gap. I want to offer a different perspective. A moment to pause, to reflect and to imagine.”

Team
Credits

Concept, regie, toneelbeeld: Davy Pieters
Spel: Klára Alexová, Mees Borgman, Joost Bolt, Indra Cauwels, Mathieu Wijdeven
Muziek: Jimi Zoet
Voice-over: Thomas Dudkiewicz
Decorbouw: Ruben Wijnstok

In Re-enactment of the Now wordt voornamelijk (zeer toegankelijk) Engels gesproken.

De locatie in Amsterdam was: Elzenhagen Zuid, t.o. J.H. Hisgenpad 13