What we leave behind

realtime timelapse - een nieuwe regie van Davy Pieters bij Theater Utrecht

Language no problem. For English, see below

Theater Utrecht presenteerde de nieuwe performance van theatermaker Davy Pieters: What we leave behind. Grote veranderingen hebben vaak diepe wortels in het verleden. Vaak zien we veel later pas het effect van onze daden. Om de toekomst te zien, moeten we achteromkijken. What we leave behind is als een timelapse, een filmisch portret van tijd. Wat leeft voort, wat gaat er verloren? Wat laten we achter en wat nemen we mee? In deze beeldende en fysieke voorstelling met 16 mimetalenten en performers liet Davy Pieters ons inzoomen en uitzoomen op de lange keten van grote gebeurtenissen en kleinste handelingen. Een keten die zich generaties lang kan voortzetten en ons perspectief op de wereld bepaalt. Christiaan Verbeek componeerde de muziek: een filmische mix van akoestische klanken en analoge synth.

Fysieke en beeldende performances
Davy Pieters (1988) won de Mimeprijs 2019 op het Nederlands Theater Festival. De afgelopen jaren ontwikkelde ze een eigenzinnige en herkenbare stijl. In haar werk onderzoekt ze hoe de mens wordt beïnvloed door technologische ontwikkelingen en de (beeld)cultuur waarin we leven. Dit vertaalt zij naar fysieke, filmische en beeldende performances waarin zij speelt met verschillende media en genres als televisie, film, beeldende kunst, games, science fiction.

De pers over Davy Pieters: "Regisseur Davy Pieters is een talent om te koesteren. De combinatie van haar beeldende theatertaal en haar multimediale interessepalet (popcultuur, (social) media, nieuwsbeelden, true crime) levert producties op die visueel oogstrelend en inhoudelijk vaak prettig ontregelend zijn. In haar vorige productie Re-enactment of the now bood ze het publiek een blik op de toekomst. In What we leave behind draait ze de telescoop om: nu kijkt ze, met 16 jonge performers, naar hoe beelden uit het verleden onze kijk op vandaag vormen." Volkskrant 28 mrt 2019. Lees de hele recensie hiernaast.

Foto: Julian Maiwald
Foto: Julian Maiwald
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
foto: Roel van Berckelaer
foto: Roel van Berckelaer
foto: Roel van Berckelaer
foto: Roel van Berckelaer
foto: Roel van Berckelaer
foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
foto: Roel van Berckelaer
foto: Roel van Berckelaer
foto: Roel van Berckelaer
foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Davy Pieters | repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Davy Pieters | repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Davy Pieters | repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Davy Pieters | repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Foto: Julian Maiwald
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
foto: Roel van Berckelaer
foto: Roel van Berckelaer
foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
foto: Roel van Berckelaer
foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Davy Pieters | repetitie | Foto: Roel van Berckelaer
Davy Pieters | repetitie | Foto: Roel van Berckelaer

English Version

Theater Utrecht presented the latest performance by theatre maker Davy Pieters: What we leave behind. Major changes are often deeply rooted in the past. We won’t see the effect of our deeds until much later. To see into the future, we have to look to the past. What we leave behind is like a time lapse, a cinematic portrait of time. What lives on, what is lost? What do we leave behind and what do we bring along? In this visually strong physical show, featuring 16 talented Mime players and performers, Davy Pieters allowed us to zoom in and zoom out on the endless chain of big events and minute actions. A chain that continues across the generations and that defines our perspective on the world. Christiaan Verbeek composes the score: a cinematic mix of acoustic sounds and analogue synth.

Visually strong, physical shows
Davy Pieters (1988) recently won the Mimeprise 2019 at the Dutch Theatre Festival. Over the past few years she has developed a uniquely personal style that is instantly recognisable. Her work explores how humans are influenced by technological developments and the (visual) culture we live in. Pieters transforms her findings into physical, cinematic, and visually strong performances that are a playful mix of different media and genres such as television, film, visual art, games, and science fiction.

Team
Credits

Concept en regie: Davy Pieters
Spel: Kim Amankwaa, Sanne Bokkers, Ruth Borg, Moriah Dekker, Nick Deroo, Charlotte Gillain, Tashi Iwaoka, Aleksej Ovsiannikov, Josefine Rahn, Tom de Ronde, Annet de Ruiter, Gerben Vaillant, Manuel Groothuysen, Ciro Goudsmit, Gerindo Kartadinata, Erwin Boschmans
Muziek: Christiaan Verbeek (m.m.v. het Mimosa Kwartet)
Lichtontwerp: Grischa Runge
Kostuums: Bibi Trompetter
Zangcoach: Beni Csillag
I.s.m. Mimeopleiding Academie voor Theater en Dans Amsterdam en DOX
Hoofd productie en techniek: Ad van Mierlo
Productieleiding: Paulien van der Avoird
Technische productie en lichttechniek: Mart Hielema
Geluidsontwerp en -techniek: Sander van der Werff
Repetitie- en scènefoto’s: Roel van Berckelaer
Campagnefotografie: Julian Maiwald
Video: MILLK / Mink Pinster

Actueel