Thuislozen in Nooit meer slapen, Spraakmakers en Spijkers met koppen