Thuislozen door Straatnieuws Utrecht

Straatnieuws Utrecht - Maandag 13 augustus 2018

ARTIKEL: Dak- en thuisloosheid in Utrechtse spotlight

ARTIKEL: Dak- en thuisloosheid in Utrechtse spotlight

Een bijzonder programma rondom de theatervoorstelling Thuislozen van Theater Utrecht verzamelt ervaringen en ideeën uit de wereld van dak- en thuisloosheid in de Domstad.

Initiatiefnemers Denise Harleman en Boudewien van den Berg geloven in de kracht van het vertellen en delen van verhalen. Verhalen tonen onze angst, hoop en visioenen van een gedroomde wereld. Dankzij het ontvouwen van al die verschillende perspectieven ontstaat er een basis waarvan uit we samen kunnen nadenken over de vraag: hoe willen wij samen-leven?

Verbeelding en verbinding zijn essentiële waarden in hun methodiek om samen tot een antwoord te komen. In het programma Gedeelde Grond brengen zij iedereen die te maken heeft met dak- en thuisloosheid in Utrecht samen. Zij laten hen middels diverse ontmoetingen hun verhalen delen en naar uiteenlopende onderwerpen binnen het thema kijken.

Deze perspectieven komen vanuit de mensen zelf. Van dakloze tot beleidsmaker, van hulpverlener tot buurman van de opvang. Op verschillende manieren worden ieders verhalen, gedachten en ideeën verzameld.

Vervolgens worden deze bijeengebracht om gezamenlijk een gewenste toekomst te verbeelden. Maar dat niet alleen: samen wordt er op een creatieve manier nagedacht over mogelijke stappen in deze richting. Welke kansen en mogelijkheden liggen er verscholen in de stad?

Het programma
Om de verhalen te verzamelen en deze kansen en mogelijkheden te vinden zijn de volgende drie “ontmoetingen” georganiseerd:

1 – briefwisseling: een anonieme briefwisseling tussen twee mensen die allebei op een verschillende manier te maken hebben met dak- en thuisloosheid.

Wat zie je gebeuren? Wat ervaar je? Waar loop je tegenaan? Wat zou iedereen moeten weten? Wat is er nodig? Wat is jouw gedroomde alternatief voor een specifiek vraagstuk?

2 – Bezoek aan de voorstelling: Thuislozen is een gelaagd en indrukwekkend theater evenement. Regisseurs Thibaud Delpeut (Theater Utrecht) en Adelheid Roosen (Adelheid&Zina) plaatsen je in deze voorstelling op een rommelig plein in een stad, bevolkt door ontheemden, thuislozen en thuiszoekers. Zij nemen je mee naar de wereld van dak- en thuisloosheid aan de hand van verschillende levensverhalen en ervaringen. Zowel de personages als mensen uit jouw eigen stad nemen ons mee in hun bestaan – hun heden, hun verleden en hun gedroomde toekomst.

Op welke gedachten heeft de voorstelling jou gebracht? Wat is jou opgevallen? Welke vragen zijn er opgeroepen? Heb je ideeën gekregen? Wat vind je belangrijk?

3 – Workshop: samen wordt er vanuit een creatieve invalshoek nagedacht over de meest opvallende zaken die naar voren zijn gekomen in stap 1 en 2. Dit wordt gedaan tijdens een workshop waarin aan de hand van gerichte thema’s op een creatieve manier aan een gezamenlijke toekomstvisie gebouwd wordt. En kijken we welke stappen we concreet in die richting kunnen nemen.

Meedoen?
De toekomst bestaat niet – die moeten we maken. Hoe willen we daar samen richting aan geven?
Om tot die verbeelding te komen is ieders perspectief niet alleen welkom, maar enorm noodzakelijk. Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk mensen uit zoveel mogelijk verschillende hoeken meedoen aan het programma.
De stad is van iedereen! Laten we samen dromen over onze gewenste toekomst. Om die daarna ook samen te verwezenlijken.

Meld je aan voor dit programma via [email protected]