Westkaai door reactie bezoeker nav voorstelling in Rotterdam 26 okt 2016

reactie bezoeker nav voorstelling in Rotterdam 26 okt 2016 -

Stof tot nadenken, de geest scherpend!

‎Ron Thiry‎ aan Theater Utrecht
Rotterdam, Zuid-Holland
Gisteravond “Westkaai” (Theater Utrecht) gezien. De eerste grote zaalvoorstelling van dit stuk na de aanloop in de Paardenkathedraal. Toegevoegde waarden: de fijne informatieve inleiding en de geanimeerde, boeiende nabespreking met de acteurs. We waren al fan van deze groep en regisseur n.a.v. de vorige productie “Een soort Hades”, ook in Rotterdam gezien. Opnieuw enthousiast vanuit Middelburg gereisd en daar geen spijt van gekregen!

Zeker, “Westkaai” van Koltès is geen hapklare brok, verre van, maar wat direct al overtuigend inwerkt is het fraaie, hoewel sobere toneelbeeld, het bijzondere, sfeermakende geluidsdecor en het sterke spel van de acteurs en actrices. We hadden eigenlijk niet anders verwacht, maar alle lof daarvoor! Koltès blijkt een erg talige toneelauteur, en dat vraagt van de toeschouwer nogal wat. Het is fraai proza, soms bijna poëzie, maar niet altijd even duidelijk direct richting gevend aan het begrip voor de personages en hun ontwikkeling. Het lijkt erop dat Koltès niet meer heeft beoogd dan een trieste leefomgeving met de bewoners, en hoe die leven en met elkaar en derden omgaan, indringend te schetsen. Daar is de auteur zeker en op fraaie wijze in geslaagd en regie en spelers bovendien! Het roept alles veel vragen op en er zijn meerdere antwoorden mogelijk, maar dat is ook de functie van theater. Stof tot nadenken, de geest scherpend! We hebben, hoe dan ook, een fijne toneelavond gehad. Het was de reis meer dan waard! N.B. De voorstelling verdient ruime belangstelling, en waar die in Rotterdam opvallend op een laag pitje stond, hopen we voor Theater Utrecht van harte op grotere opkomst elders!