Sem Deliveyne

Sem Deliveyne

Sem Deliveyne (1999) is onderdeel van Style Invaders Crew. Hij studeert bij Expanded Contemporary Dance in de Academie voor Theater en Dans. In 2022 was hij te zien in de voorstelling What Is Love van Casper Vandeputte en Justin de Jager.