Thibaud bij Why theatre?!

donderdag 12 februari 2015

Op donderdag 19 februari is Thibaud te gast in Het Huis Utrecht in het kader van Why theatre?! Why Theatre?! is een programmareeks die Het Huis Utrecht organiseert in samenwerking met de opleiding Theaterwetenschap van de Universiteit Utrecht. In deze ontmoetingen vertellen theatermakers over hun werk en praktijk, naar aanleiding van een specifieke universitaire cursus.

In deze editie van Why Theatre?! staat de rol van het theater binnen de stad centraal. Thibaud is te gast om zijn visie over de rol die een stadsgezelschap speelt te delen.

Wat betekent het om theater maken te verbinden met de context van de stad waarbinnen je opereert? Hoe maifesteer je je in de stad? Ben je een producerende partij die voorstellingen maakt of heb je ook andere verantwoordelijkheden? Wat betekent het om tegelijkertijd regisseur en artistiek directeur te zijn?

De volgende editie in het Huis is op 25 maart staat in het teken van Community Art.