Jan Bogerd nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Theater Utrecht

maandag 04 september 2023

Theater Utrecht benoemt per 1 september met vertrouwen Jan Bogerd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Bogerd neemt het stokje over van Monique Mourits. Mourits was tien jaar lid van de Raad van Toezicht, waarvan de laatste tweeënhalf jaar als voorzitter.

We bedanken Mourits voor haar grote betrokkenheid en bijdrage aan de continuïteit en vernieuwing en heten Jan Bogerd van harte welkom.

Bogerd was tot 1 september voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht en al jaren in Utrecht betrokken bij het onderwijs. In de regio Utrecht heeft hij zich als lid van de Economic Board en als voorzitter van de Utrecht Talent Alliantie hard gemaakt voor economische en maatschappelijke structuurversterking. Ook in Den Haag kregen zijn ideeën navolging. Zo hielp hij bij het vormen van regionale allianties tussen lerarenopleidingen en was hij aanjager van de samenwerking tussen het MBO, HBO en WO.

Het aantreden van Jan Bogerd is onderdeel van een bredere vernieuwingsslag binnen Theater Utrecht. Met Bogerd, die sterk geworteld is in de stad Utrecht, kan Theater Utrecht rekenen op een voorzitter die goed aansluit op de zoektocht van het gezelschap naar haar positie in de stad en daarbuiten. Het gezelschap – dat sinds najaar 2022 onder leiding staat van creatief directeur Anne Breure – is hard bezig een nieuwe lijn in te zetten. Het bouwen aan dit ‘nieuwe verhaal’ vormt ook de basis voor het kunstenplan van 2025-2028.

“Ik ben heel blij dat we Jan Bogerd mogen verwelkomen als voorzitter van de Raad van Toezicht. In zijn kennis en lokale worteling zie ik een grote toegevoegde waarde in het aangaan van betekenisvolle verbindingen in de stad. Ik nodig hem van harte uit om de komende tijd samen met ons te bouwen aan het stadsgezelschap van de toekomst. - Anne Breure

"Theater Utrecht is een gezelschap waar ik me met veel vertrouwen aan verbind. Ik kan me goed vinden in haar missie om zichzelf te bevragen en tegelijkertijd midden in de samenleving te staan. Als fervent liefhebber van cultuur in diverse verschijningsvormen kijk ik er ontzettend naar uit om samen te onderzoeken hoe het stadsgezelschap van de toekomst eruit kan zien en haar bijdrage aan de samenleving kan realiseren” - Jan Bogerd