Verslag onderzoeksweek MAPLAB

woensdag 03 juni 2015

In februari van dit jaar streken we een week lang neer op Fort Blauwkapel en waren we te gast bij MAPLAB; het Media- & Performance Laboratory van de HKU. In deze innovatieve onderzoeksomgeving hebben Thibaud Delpeut en Joris van der Meer (regisseur en dramaturg Theater Utrecht) samen met licht-, geluid-, video-ontwerpers, digitale scenografen en onderzoekbegeleider Joris Weijdom van het MAPLAB geëxperimenteerd met het gebruik van nieuwe interactieve technologie in een hybride scenografie van analoge en digitale ruimte. Dit alles als voorstudie voor de gelaagde scenografie, met gebruik van audio en video voor Stad der blinden, de voorstelling waarmee Theater Utrecht op 26 mei in premiere ging.

Zo is bijvoorbeeld onderzocht hoe herinneringen zich theatraal manifesteren met gebruik van projectie en live aangestuurd kunnen worden met sensoren. Dit mixed-reality onderzoek was een eerste verkenning in een langer traject van samenwerking met MAPLAB.

Een fragment uit het verslag van de labweek: _“Meer in het algemeen is de conclusie dat een labweek niet alleen antwoorden oplevert op de vraagstellingen waarmee begonnen is, maar dat al doende ook oude verlangens en nieuwe vragen aan de orde komen. Bovendien blijkt het niet alleen een technische aangelegenheid maar ook een associatief proces waarin het ontwikkelen van een gedeeld referentiekader en een gedeelde taal de deelnemers zowel afzonderlijk als gezamenlijk in staat stelt een maakproces te versnellen. Je leert zogezegd met én aan elkaar lezen en schrijven”.

Het volledige verslag van de labweek dat Joris van der Meer schreef, leest u hier.