Sankofa

een Afro-futuristische virtual reality ervaring

ENGLISH BELOW

Stap in de wereld van "SANKOFA," een immersieve virtual reality theater experience. Reis samen met de Vreden zus en broers Wanda, Gerald en Steven door tijd, ruimte en verken ongeziene dimensies van de wereld. Deze interactieve experience daagt je uit om samen te werken en eeuwenoude mysteries te ontrafelen in de Afrikaanse beschaving van Bagadune. "SANKOFA" is een reis van empowerment, het begrijpen van lessen uit het verleden en het creëren van een betere toekomst. Volbreng jouw "rite of passage" en ontdek jouw kracht en innerlijke potentieel in deze unieke virtual reality ervaring die culturele rijkdom en hoop verbindt.

Over de experience
Deze experience nodigt je uit om Afro-futuristische werelden en perspectieven te ontdekken die tot nu toe verborgen zijn gebleven voor de westerse samenlevingen. De experience is gebaseerd op de boekenserie van First Noble Institute, “HIS STORY OF THE WORLD, L'HISTOIRE DU MONDE”, ga mee op een reis vol empowerment en hoop, waarbij we de lessen uit het verleden moeten begrijpen om een betere toekomst te creëren. “SANKOFA” symboliseert het belang van het leren en respecteren van de lessen en ervaringen uit het verleden.

Gratis Prototype ervaring
De afgelopen weken heeft het Innovation:Lab in samenwerking met First Noble deze immersieve ervaring ontwikkeld. De vertoningen op 12, 13 en 14 december betreffen een prototype ervaring. Dit betekent dat het hier niet gaat om een voorstelling die helemaal af is, maar juist aanzet tot nieuwe inzichten en doorontwikkeling. Om die reden is de ervaring gratis en zal er ook ruimte zijn voor een voor- en na-gesprek waarin suggesties voor eventuele verbeteringen welkom zijn.

Voor meer informatie over het Innvotion:Lab: www.theaterutrecht.nl/innovationlab

Step into the world of "SANKOFA", an immersive virtual reality theater experience. Travel through time and space together with the Vreden siblings Wanda, Gerald and Steven and confront ancestral history. This interactive experience challenges you to work together to unravel ancient mysteries in the African civilization of Bagadune. “SANKOFA” is a journey of empowerment, understanding the past and creating a better future. Discover your strength and inner potential in this unique virtual reality experience that connects cultural richness and hope.

About the experience This experience invites you to discover Afro-futurist worlds and perspectives that have until now remained hidden from Western societies. Based on First Noble's literary work, “HIS STORY OF THE WORLD, L'HISTOIRE DU MONDE”, you will embark on a journey of empowerment and hope, where we must learn to understand the past to create a better future. “SANKOFA” symbolizes the importance of learning and respecting the lessons and experiences of the past.

Free Prototype experience Over the past few months, the Innovation:Lab has been developing this immersive VR experience in collaboration with First Noble. The experiences on December 12, 13 and 14 are a showing a prototype. This means that this is not a completely finished performance, but encourages further development. For this reason, the experience is free and there will also be room for a before and after discussion in which suggestions for possible improvements are welcome.

For more information about the Innvotion:Lab: www.theaterutrecht.nl/innovationlab

Credits

Creator/Writer/Creative director/Actor as Gerald Vreden: Gerald Vreden
Creator/Writer/Creative producer/Actor as Steven Vreden: Steven Vreden
Art director/Lead Artist: Hakeem Rafai
Live Actor/Writer/Performer as Ashanti Man: Linar Ogenia
Dancer/Performer as Sanua: Mickado Charlotte Codrington
Actress as Wanda Vreden: Imanuelle Grives
Creative technologist: Daan Gijzen
Creative technologist: Niels Weber
Composer & Audio Engineer: Martijn Weber
Composer: Marijn Nikerk
3D artist: Mattia Poderi
3D artist: Julia Denise Franken
Poster design: Robin Bonk
Project by: Innovation:Lab Theater Utrecht and First Noble Institute
Inspired by the book: ‘HIS STORY OF THE WORLD, The First Creator' by Gerald Vreden