Technical Producer Innovation:Lab

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN TECHNICAL PRODUCER VOOR ONS INNOVATION:LAB
(ENGLISH BELOW)

Ben jij tech savy en wil je je vaardigheden te ontwikkelen met nieuwe technologieën en innovatieve manieren van produceren? Dan is deze vacature bij Innovation:Lab van Theater Utrecht iets voor jou!

Innovation:Lab
Innovation:Lab is een nieuw onderzoekslab van Theater Utrecht, in samenwerking met DOX (huis voor makers en jonge performers) en HKU (afdeling gaming en interactie), waarin theatermakers, developers, game designers, componisten, kunstenaars en andere creatieven bouwen aan het theater van morgen. We verkennen de nieuwste mogelijkheden op het vlak van licht, geluid, muziek, video en andere technologieën. Daarbij combineren we kunst, wetenschap en technologie en bevragen zo de bestaande tradities van theater maken. Samen herdefiniëren we het concept ‘live’!

We streven ernaar om verbindingen te leggen met verschillende sectoren, zoals de game-industrie, het sociale domein, de wetenschap en de technologische sector. We experimenteren met mixed-reality-technieken, verhalende audiotours, installatiewerk en andere innovatieve vertelvormen.

Het lab wordt geleid door Abdelhadi Baaddi en Samiha Basel Awad. Het omvat ook een groot aantal internationaal en nationaal gevestigde makers die in de processen zijn geïntegreerd. Het is echter tijd om meer creatievelingen binnen te halen om Innovation:Lab samen te ondersteunen, te ontwikkelen en te laten groeien. Naast de vacature voor marketeer zijn wij ook op zoek naar een Marketeer.

Per september 2022 zijn wij op zoek naar een:

Technical Producer (0,6 FTE)
De Technical Producer is het centrum van alle technische zaken als het gaat om Innovation:Lab en het XR-lab (Tech Lab). Je bent het eerste aanspreekpunt voor advies aan het team en de makers over welke technologieën nodig zijn, welke nieuwe technologieën interessant kunnen zijn voor de podiumkunsten, en het begeleiden van het XR-Lab.

Wat ga je doen?
• Je helpt bij het bouwen en up-to-date houden van het XR-Lab;
• Je stuurt de verschillende makers en projecten technisch aan;
• Je communiceert met de huistechnici van Theater Utrecht om de productie van het project uit te besteden;
• Je onderhoudt contact met interne en externe relaties over de financiële afwikkeling van alle werkzaamheden;
• Je helpt bij het bouwen van een toolbox voor creatives om bepaalde technologieën toe te passen;
• Je creëert een talent pool voor het lab;
• Je helpt bij verhuur, workshops, masterclasses bij het XR-Lab;
• Je hebt de ruimte om nieuwe ideeën en kansen te initiëren binnen Innovation:Lab

Jij;
• werkt nauwkeurig en zelfstandig en hebt affiniteit met innovatie en technologieën;
• bent bekend met één of meer van onderstaand;
• Unity of Unreal Engine
• TouchDesigner
• Motion Capture, Photogrammetry, VR of XR
• Audio and Visual experience

• hebt affiniteit met (digitale) cultuur;
• kunt een (zakelijk/technisch) gesprek voeren in het Engels

Wij bieden:
Een inspirerende werkplek binnen een innovatief theatergezelschap. Salaris conform de CAO Theater en Dans. Aanstelling van 1 september 2022 – 31 juli 2023. Na deze periode zal een evaluatie plaatsvinden om verdere samenwerking te bespreken.

Word jij het nieuwe teamlid van Innovation:Lab?
Stuur een motivatiebrief met CV (in het Engels of Nederlands) naar Samiha Basel Awad en Abdelhadi Baaddi via [email protected] We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 19 augustus 2022. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 34 & 35 (22 augustus – 2 september 2022).

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Samiha Basel Awad of Abdelhadi Baaddi via [email protected]

Over Theater Utrecht
Theater Utrecht is het stadsgezelschap van Utrecht en brengt geëngageerd, hoogwaardig en cutting edge theater voor een zo breed mogelijk publiek. We houden de ogen wijd open naar de wereld, reflecteren op de vraagstukken van morgen in de context van de geschiedenis en putten daarbij uit allerlei mogelijke bronnen: van eeuwenoud tot hagelnieuw, van proza en film tot poëzie. Onze makers experimenteren ongeremd met nieuwe technieken, vertelvormen en publieksrelaties en verkennen zo doelbewust de uiterste reikwijdte van het theater. Innovatie, co-creatie en inclusiviteit staan bij al ons werk voorop.

ENLISH
WE ARE LOOKING FOR A TECHNICAL PRODUCER IN OUR INNOVATION:LAB

Are you tech savvy and enjoy developing your skills with new technologies and innovative ways of producing? Then this vacancy at Theater Utrecht's Innovation:Lab is for you!

Innovation:Lab
A research and development platform developed by Theater Utrecht in collaboration with partners DOX (house for makers and young performers) and Hogeschool voor de Kunsten (HKU - gaming and interaction department) to develop the future of theater. By merging and adopting art, science and technology translators, the lab questions the role of technology in developing new form(s) of theater by re-defining LIVE.

The lab opts for interdisciplinary research approaches with each of its phases. By initiating ideations, bringing up concepts, developing prototypes, and extending prototypes to audiences. We explore the latest possibilities in light, sound, music, video and other technologies.

We strive to make connections with different sectors, such as the game industry, the social domain, science, the technological sector whilst experimenting with mixed-reality techniques, narrative audio tours, installation work and other innovative storytelling forms.

Innovation:Lab is looking to grow and build a team! The lab led by both Abdelhadi Baaddi and Samiha Basel Awad. It also includes a myriad of internationally and nationally based makers that are integrated in the processes. However, it is time to bring in more creatives to support, develop and grow Innovation:Lab together. In addition to this vacancy, we are also looking for a Marketer and Public Relations & a Creative Producer.

As of September 2022, we are looking for a:

Technical Producer- (0.6 FTE)
The technical producer is the center of all technical things when it comes to Innovation:Lab and its XR-lab (namely; Tech Lab). You are the first point of contact for advising us and the makers on what technologies to use, what new technologies could be interesting for the performing arts, and supervising the XR-Lab.

What are you going to do?
• You aid in building and keeping the XR-Lab up to date and functional;
• You manage the different makers and projects technically;
• You communicate with the in-house technician of Theater Utrecht to source out the production of the project;
• You keep in touch with internal and external relations about the financial settlement of all activities;
• You aid in building a toolbox for creatives to engage in certain technologies;
• You create a source of talent pool for the lab;
• You aid in rentals, workshops, masterclasses at the XR-Lab;
• You have the space to initiate new ideas and opportunities within Innovation:Lab

We are looking for someone who:
• Can work accurately and independently and has an affinity with innovation and technologies;
• Has familiarity with one or more of the following;
• Unity or Unreal Engine
• Touch Designer
• Motion Capture, Photogrammetry, VR or XR in general
• Audio and Visual experience

• Has affinity with (digital) culture;
• Has proficiency in English;

We offer:
An inspiring workplace within an inspired and innovative theater company. Salary in accordance with the Collective Labor Agreement for Theater and Dance. Appointment from September 1, 2022 – July 31st, 2023. After this time period, an evaluation will be done to discuss further collaboration.

Will you be the new team member of Innovation:Lab?
Send a motivation letter with a CV (in English or Dutch) to Samiha Basel Awad and Abdelhadi Baaddi to: [email protected] We would like to receive your application no later than August 19, 2022. Interviews will take place in weeks 34 & 35 (August 22 – September 2, 2022).

For questions about this position, please contact either Samiha Basel Awad or Abdelhadi Baaddi at: [email protected]

About Theater Utrecht
Theater Utrecht brings socially involved theater to the widest possible audience. We play in theaters, on location and at festivals all over the country. Our makers experiment uninhibitedly with new techniques, narrative forms and audience relations. In our Innovation:Lab we conduct research into the theater of the future. Innovation, co-creation and inclusiveness are paramount in all our work. Read more at www.theaterutrecht.nl.