Stagiair(e) Innovation:Lab

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN DIGITALE PRODUCTIEASSISTENT
(ENGLISH BELOW)

Wil je weten hoe het is om voor een theatergezelschap te werken? Kom een kijkje nemen achter de schermen van een inspirerend en innovatief gedreven theatergezelschap en word de nieuwe digitale productie-assistent (x/m/v) van het Innovation:Lab van Theater Utrecht!

Innovation:Lab heeft vanaf februari 2022 voor vijf maanden ruimte voor een stagiair (x/m/v) voor de afdeling productie. De termijn is bespreekbaar.

Over Theater Utrecht
Theater Utrecht is het stadsgezelschap van Utrecht en brengt geëngageerd, hoogwaardig en cutting edge theater voor een zo breed mogelijk publiek. We houden de ogen wijd open naar de wereld, reflecteren op de vraagstukken van morgen in de context van de geschiedenis en putten daarbij uit allerlei mogelijke bronnen: van eeuwenoud tot hagelnieuw, van proza en film tot poëzie. Onze makers experimenteren ongeremd met nieuwe technieken, vertelvormen en publieksrelaties en verkennen zo doelbewust de uiterste reikwijdte van het theater. In 2022 toeren we met De Kleine Zeemeermin en de PERMANENT DESTRUCTION trilogie, maken we de grote zaalvoorstelling What is Love, organiseren we experiences in ons Innovation:Lab en ontwikkelen we grotezaalvoorstellingen voor het najaar.

Over Innovation:Lab
Innovation:Lab van Theater Utrecht is – in samenwerking met DOX en de HKU – een nieuw initiatief dat afgelopen januari is gestart. Het doel is om samen met creatieven uit verschillende branches en achtergronden (van theatermakers tot softwareontwikkelaars) te bouwen aan het theater van de toekomst. Innovatie, co-creatie en inclusiviteit staan daarbij voorop. Hoe zal de mensheid er over tien of honderd jaar uitzien? Hoe ziet het theater van morgen eruit? Welke rol gaat technologie hierin spelen? Veel kunstvormen hebben verhalen te vertellen, maar de vormen die we gebruiken om die verhalen te vertellen, raken steeds verder verwijderd van de complexiteit van de wereld waarin we leven. Hoe vertellen we de verhalen van morgen met de technologie van vandaag?

Functieomschrijving
In deze stagefunctie assisteer je de productieafdeling en help je de productieprocessen van het Innovation:Lab in goede banen te leiden. Aan de hand van gezamenlijk geformuleerde leerdoelen stellen we een aantal kerntaken op waar je zelfstandig aan gaat werken, aansluitend bij je eigen wensen en behoeften uit de opleiding. Je wordt begeleid door een productieleider.

Het gaat o.a. om
• De reisorganisatie van makers, zoals het regelen van vervoer, hotels, catering, etc.;
• Notuleren van productievergaderingen;
• Overige activiteiten die samenhangen met een productieproces, zoals expertmeetups en workshops;
• Algemene ondersteuning bij alle voorkomende werkzaamheden van de afdeling;
• Organisatie van locaties en materialen die nodig zijn voor producties.

Wij zoeken
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste student met een hart voor theater en innovatie. Iemand die wil leren en kalm blijft in soms hectische situaties. Het Innovation:Lab heeft als kern technologie en productie. Daarom word je een digitale productie-assistant, waarbij het creëren van digitale media centraal staat.

Vanwege het internationale imago van het Innovation:Lab vragen we om gooede beheersing van de Engelse taal (spreken, lezen en schrijven). Daarnaast ben je bereid om naar Utrecht te reizen en af en toe in de avonduren of weekenden te werken.

De bovengenoemde verantwoordelijkheden en kenmerken zijn om te benadrukken waar we in essentie ondersteuning bij nodig hebben. Aarzel echter niet om te solliciteren als je minder ervaring hebt op één of meerdere punten. We bieden een platform om te ontwikkelen en van te leren!

We bieden
Een inspirerende stageplek bij een gezelschap dat volop in ontwikkeling is. Een klein, hecht en gezellig team dat bevlogen is en hard werkt en graag haar kennis deelt met jou. Stagevergoeding: €350,- p/m bij vijf dagen per week.

Periode
Je bent beschikbaar voor 5 maanden vanaf februari 2022 voor 4 of 5 dagen per week (de tijdsduur is bespreekbaar. Ben je niet fulltime beschikbaar, dan nodigen we je toch uit om te solliciteren). De exacte periode bepalen we in overleg.

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met motivatie en CV naar: Samiha Basel Awad, productieleider Innovation:lab: [email protected] – tel 030-2737300.

ENGLISH
Do you want to know what it's like to work for a theater company? Come take a look behind the scenes of an inspiring and innovative driven theater company and become the new digital production assistant (x/m/f) of Theater Utrecht’s Innovation:Lab!

Innovation:Lab has room for an intern (x/m/f) for the Production department for 5 months from February 2022. The timeframe is negotiable after a discussion between the organization and selected candidate.

About Theater Utrecht
Theater Utrecht is the city company of Utrecht and brings committed, high-quality and cutting-edge theater to the widest possible audience. We play theaters all over the country and are regularly on location and at festivals with productions from different makers. Our own theater De Paardhedraal is our home base, but we are also a regular at Stadsschouwburg Utrecht. We keep our eyes wide open to the world, reflect on the issues of tomorrow in the context of history, drawing on all kinds of possible sources: from centuries old to brand new, from prose and film to poetry. Our makers uninhibitedly experiment with new techniques, narrative forms and audience relations and thus deliberately explore the extreme reach of theater. In 2022 we will tour with De Kleine Zeemeermin and the PERMANENT DESTRUCTION trilogy, we will create the large hall performance What is Love?, there will be experiences in our Innovation:Lab and we will develop a large hall performance for the autumn.

About Innovation:Lab
Innovation:Lab of Theater Utrecht – in collaboration with DOX and the HKU – is a new initiative that started last January. The aim is to help build the theater of the future together with creatives from various industries and backgrounds (from theater makers to software developers). Innovation, co-creation, and inclusiveness are paramount. What will humanity look like in ten or a hundred years? What will the theater of tomorrow look like? What role will technology play in this? Many art forms have stories to tell but the forms we use to tell those stories are becoming increasingly distant from the complexity of the world we live in. How do we tell tomorrow’s stories with today’s technology?

Job description
In this internship position you assist the production department and help steer the production processes of the Innovation:Lab in the right direction. On the basis of jointly formulated learning objectives, we draw up a number of core tasks that you will work on independently, in line with your own wishes and needs from the training. You will be supervised by a production leader.

Your responsibilities
• The travel organization of makers, such as arranging transport, hotels, séjours, catering, etc.;
• Taking minutes of production meetings;
• Other occurring activities associated with a production process such as expert meetups and workshops;
• Organization of locations and materials needed for productions;
• General support of the department;

We are looking for
We are looking for an enthusiastic student with a heart for theater and innovation. Someone who wants to learn and remains calm in sometimes hectic and stressful situations. The Innovation:Lab has the core of technology and production. Therefore, you will be a digital production assistant whereby the creation of digital media is at its essence.

Due to the international image of the Innovation:Lab, we ask to have proficiency in English (speaking, reading and writing). You are also prepared to travel to Utrecht and to occasionally work in the evenings or weekends.

The abovementioned responsibilities and characteristics are to highlight what in essence we need support with. However, do not hesitate to apply if you have less experience in one or more points. We are offering a platform to develop and learn from.

We offer
An inspiring internship with a company that is developing rapidly. A small, close-knit and friendly team that is enthusiastic, hardworking and is happy to share their knowledge with you. In addition to a joint lunch (taking into account the COVID regulations), you will also receive an internship allowance of €350,- per month based on a fulltime schedule. The amount is to be discussed considering number of hours you'll be working.

Period
You are available for 5 months from February 2022 for 4 or 5 days a week (The time-frame is negotiable. If you are not available full-time, we invite you to apply). We determine the exact period in consultation with you. This internship starts every six months, in February and September.

Interested?
Send your motivational letter and CV to: Samiha Basel Awad, Production Leader Innovation:Lab: [email protected]