Marketeer Innovation:Lab

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN MARKETEER VOOR ONS INNOVATION:LAB
(ENGLISH BELOW)

Ben jij een enthousiaste, creatieve marketeer op zoek naar innovatieve manieren van communiceren en produceren? Dan is deze vacature bij Innovation:Lab van Theater Utrecht iets voor jou!

Innovation:Lab
Innovation:Lab is een nieuw onderzoekslab van Theater Utrecht, in samenwerking met DOX (huis voor makers en jonge performers) en HKU (afdeling gaming en interactie), waarin theatermakers, developers, game designers, componisten, kunstenaars en andere creatieven bouwen aan het theater van morgen. We verkennen de nieuwste mogelijkheden op het vlak van licht, geluid, muziek, video en andere technologieën. Daarbij combineren we kunst, wetenschap en technologie en bevragen zo de bestaande tradities van theater maken. Samen herdefiniëren we het concept ‘live’!

We streven ernaar om verbindingen te leggen met verschillende sectoren, zoals de game-industrie, het sociale domein, de wetenschap en de technologische sector. We experimenteren met mixed-reality-technieken, verhalende audiotours, installatiewerk en andere innovatieve vertelvormen.

Het lab wordt geleid door Abdelhadi Baaddi en Samiha Basel Awad. Het omvat ook een groot aantal internationaal en nationaal gevestigde makers die in de processen zijn geïntegreerd. Het is echter tijd om meer creatievelingen binnen te halen om Innovation:Lab samen te ondersteunen, te ontwikkelen en te laten groeien. Naast de vacature voor marketeer zijn wij ook op zoek naar een Technisch Producer.

Per september 2022 zijn wij op zoek naar een:

Marketeer (0,6 FTE)
Innovation:Lab zoekt iemand om een groter publiek op te bouwen om de ontwikkelingen van het lab te volgen, en nieuwe manieren te vinden om hen te interesseren voor immersief theater. Wij zoeken een marketeer die deze opdracht met nieuwe perspectieven en processen wil aanpakken.

Wat ga je doen?
• Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategisch marketing & communicatieplan;
• Je beheert de verschillende social media platforms;
• Je beheert en actualiseert de identiteit van het lab;
• Je communiceert met het team van het Innovation:Lab;
• Je onderhoudt contact met interne en externe relaties over alle activiteiten rondom het lab;
• Je regelt netwerkmogelijkheden voor het lab en stakeholders;
• Je leidt de community building platforms zoals ons Discord platform;
• Je hebt de ruimte om nieuwe ideeën en kansen te initiëren binnen het Innovation:Lab

Jij;
• Bent bekend met diverse social media platformen;
• Bent zelfvoorzienend en betrouwbaar;
• Bent in staat om creatieve behoeften te vertalen naar realistische en haalbare deadlines en strategieën;
• Hebt affiniteit met (digitale) cultuur en innovatie;
• Spreekt en schrijft vloeiend Engels;
• Spreekt en schrijft vloeiend Nederlands;

Wij bieden:
Een inspirerende werkplek binnen een innovatief theatergezelschap. Salaris conform de CAO Theater en Dans. Aanstelling van 1 september 2022 – 31 juli 2023. Na deze periode zal een evaluatie plaatsvinden om verdere samenwerking te bespreken.

Word jij het nieuwe teamlid van Innovation:Lab?
Stuur een motivatiebrief met CV (in het Engels of Nederlands) naar Samiha Basel Awad en Abdelhadi Baaddi via [email protected] We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 19 augustus 2022. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 34 & 35 (22 augustus – 2 september 2022).

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Samiha Basel Awad of Abdelhadi Baaddi via [email protected]

Over Theater Utrecht
Theater Utrecht is het stadsgezelschap van Utrecht en brengt geëngageerd, hoogwaardig en cutting edge theater voor een zo breed mogelijk publiek. We houden de ogen wijd open naar de wereld, reflecteren op de vraagstukken van morgen in de context van de geschiedenis en putten daarbij uit allerlei mogelijke bronnen: van eeuwenoud tot hagelnieuw, van proza en film tot poëzie. Onze makers experimenteren ongeremd met nieuwe technieken, vertelvormen en publieksrelaties en verkennen zo doelbewust de uiterste reikwijdte van het theater. Innovatie, co-creatie en inclusiviteit staan bij al ons werk voorop.

ENGLISH
WE'RE LOOKING FOR A MARKETER IN OUR INNOVATION:LAB

Are you an enthusiastic creative marketer wanting to delve into innovative ways of communicating and producing performances? Then this vacancy at Theater Utrecht's Innovation:Lab is for you!

Innovation:Lab
A research and development platform developed by Theater Utrecht in collaboration with partners DOX (house for makers and young performers) and Hogeschool voor de Kunsten (HKU - gaming and interaction department) to develop the future of theater. By merging and adopting art, science and technology translators, the lab questions the role of technology in developing new form(s) of theater by re-defining LIVE.

The lab opts for interdisciplinary research approaches with each of its phases. By initiating ideations, bringing up concepts, developing prototypes, and extending prototypes to audiences. We explore the latest possibilities in light, sound, music, video and other technologies.

We strive to make connections with different sectors, such as the game industry, the social domain, science, the technological sector whilst experimenting with mixed-reality techniques, narrative audio tours, installation work and other innovative storytelling forms.

Innovation:Lab is looking to grow and build a team! The lab is led by both Abdelhadi Baaddi and Samiha Basel Awad. It also includes a myriad of internationally and nationally based makers that are integrated in the processes. However, it is time to bring in more creatives to support, develop and grow Innovation:Lab together. In addition to this vacancy, we are also looking for a Technical Producer.

As of September 2022, we are looking for a:

Marketer and Public Relations - (0.6 FTE)
Innovation:Lab is looking for someone to build a larger audience to follow the developments of the lab and find new ways of getting them interested in immersive theater. We are looking for a marketer who is interested in tackling this assignment with new perspectives and energy-driven processes.

What are you going to do?
• You are in charge of developing a strategic marketing & communication plan;
• You manage the different social media platforms;
• You manage and update the identity of the lab;
• You communicate and update the internal team of the Innovation:Lab;
• You keep in touch with internal and external relations about all activities concerning the lab;
• You arrange networking possibilities for the lab and stakeholders;
• You lead the community building platforms such as our discord platform;
• You have the space to initiate new ideas and opportunities within the Innovation:Lab

We are looking for someone who:
• Can work accurately and independently with different social media platforms;
• Is self-sufficient and reliable;
• Is able to translate creative needs to realistic and feasible deadlines and promotional strategies;
• Has an affinity with (digital) culture and innovation;
• Has proficiency in English;
• Has proficiency in Dutch;

We offer:
An inspiring workplace within an innovative theater company. Salary in accordance with the Collective Labor Agreement for Theater and Dance. Appointment from September 1, 2022 – July 31st, 2023. After this time period, an evaluation will be done to discuss further collaboration.

Will you be the new team member of Innovation:Lab?
Send a motivation letter with a CV (in English or Dutch) to Samiha Basel Awad and Abdelhadi Baaddi to: [email protected] We would like to receive your application no later than August 19, 2022. Interviews will take place in weeks 34 & 35 (August 22 – September 2, 2022).

For questions about this position, please contact either Samiha Basel Awad or Abdelhadi Baaddi at: [email protected]

About Theater Utrecht
Theater Utrecht brings socially involved theater to the widest possible audience. We play in theaters, on location and at festivals all over the country. Our makers experiment uninhibitedly with new techniques, narrative forms and audience relations. In our Innovation:Lab we conduct research into the theater of the future. Innovation, co-creation and inclusiveness are paramount in all our work.