Leden Raad van Toezicht

VACATURE Theater Utrecht zoekt 2 leden Raad van Toezicht

Theater Utrecht is het theatergezelschap van Midden-Nederland. We bespelen theaters in het hele land en staan geregeld op festivals. Wij zijn de vaste bespeler van Stadsschouwburg Utrecht en theater De Paardenkathedraal is ons eigen podium voor de premières van kleinere producties. We brengen geëngageerd, hoogwaardig en ontregelend theater voor een zo breed mogelijk publiek. We worden structureel gesubsidieerd door OCW en Gemeente Utrecht. Theater Utrecht houdt de ogen wijd open naar de wereld. Voor wie minder vertrouwd is met theater spannen we ons extra in. We reflecteren op de vraagstukken van morgen in de context van de geschiedenis en putten daarbij uit eeuwenoud en gloednieuw werk, uit Westerse en niet-Westerse bronnen. Technologische ontwikkeling binnen het theater heeft onze hoogste prioriteit. Wij werken aan het theater van de toekomst.

Ondanks de enorme disruptie die de coronacrisis ook voor cultuur betekent, staat Theater Utrecht er goed voor. Zowel artistiek als met de start van innovatieve projecten. Want Theater Utrecht zet in op een herijking van de relatie tussen voorstelling, gezelschap, makers en publiek en maakt naast kijken ruimte voor deelnemen. Co-creatie is het uitgangspunt, gedeeld eigenaarschap het doel, inclusiviteit de grondhouding.

De Raad van Toezicht:
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het strategische (meerjaren)beleid van Theater Utrecht. Vanuit dat toezicht vervul je formele taken zoals het goedkeuren van het jaarverslag, de begroting en jaarrekening. Je toetst strategische afwegingen in relatie tot de doelstellingen zoals geformuleerd in het beleidsplan Open Source ‘21-‘24. De raad volgt de principes van de Governance Code Cultuur op. De raad bestaat uit 5 tot 8 leden en komt 6 keer per jaar samen. De raad heeft een relevant netwerk en fungeert als klankbord naar het bestuur in dialoog én reflecterend. Er wordt gewerkt aan een evenwichtige spreiding van deskundigheden en diversiteit in gender en culturele achtergrond van de leden van de Raad.

Wat breng jij mee:
Eén van de volgende expertises:
o Expertise op gebied van jongeren en talentontwikkeling;
o Expertise op gebied van innovatie- en transitieprocessen;

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je terecht bij de voorzitter van de Raad van Toezicht Monique Mourits, via Nienke Kruit (bureaumanager Theater Utrecht) [email protected] of 030-2737300. Jouw reactie en CV uitsluitend per mail uiterlijk 14 februari aanstaande naar [email protected]. Bekijk hier het beleidsplan Open Source ‘21-‘24 >>>.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.