Creatief Directeur / Directieteam

VACATURE CREATIEF DIRECTEUR / DIRECTIETEAM
x/v/m

Aanleiding/momentum
Met het vertrek van Thibaud Delpeut als regisserend artistiek directeur van Theater Utrecht scherpt het gezelschap de bestaande inhoudelijke koers verder aan. Theater Utrecht – het stadsgezelschap van Utrecht - kiest doelbewust voor een team van makers. Het verstevigt de rol en betrokkenheid van de huidige Theater Utrecht-makers Naomi Velissariou en Casper Vandeputte. Regisseur Floor Houwink ten Cate voegt zich met ingang van komend seizoen bij hen. Theater Utrecht voelt de noodzaak om een divers gezelschap te zijn en maakt graag plaats en ruimte voor nieuwe makers die zich bij dit makersteam willen voegen. Het gezelschap werkt nauw samen met DOX vanuit de focus op talent, nieuwe makers, context & educatie.

Theater Utrecht speelt haar voorstellingen op een diversiteit aan podia in binnen- en buitenland. In thuisstad Utrecht zijn dynamiek en gastvrijheid de leidende principes. Dat geldt voor onze werking in De Paardenkathedraal en de Stadsschouwburg Utrecht en in de verbinding met al onze Utrechtse (theater)partners.

Parallel aan de theaterprojecten draait volcontinu Innovation:Lab als praktisch interdisciplinair onderzoekslab voor nieuwe vormen, toepassingen en werkingen van het theater van de toekomst.

Sterk artistiek profiel
De verbindende factor van al deze activiteiten is een sterk leidend artistiek principe dat de makers met elkaar gemeen hebben, hoe verschillend en autonoom hun theaterwerk ten opzichte van elkaar ook is. De gemeenschappelijke basis is een radicale eis aan de kunst: Kunst moet inhoudelijk vrij zijn. Kunst moet een kritische kracht bezitten. Kunst moet urgent zijn. Kunst moet alles durven te bevragen. Kunst moet geen ander doel dienen.

Het team van makers werkt genre overstijgend. Het wil bestaande theatervormen ‘bevrijden’ en laat zich ook inspireren door popcultuur, clubs, modehuizen, op zoek naar een nieuwe dramaturgie en nieuwe werking. Daarmee is een voorstelling tegelijkertijd ook een event; niet per se altijd voor iedereen en lang niet altijd zonder risico. Er is een behoefte om het publiek ten diepste te beroeren. Essentieel voor de werking van de voorstellingen is het samenbrengen van niet voor de hand liggende publieksgroepen, zelfs – of vooral – wanneer dat risico of spanning met zich meebrengt. En dat lukt ook!

Het werk van Theater Utrecht is expliciet geëngageerd. Het richt zich op existentiële thema’s met referenties naar literatuur/repertoire/bronnen, altijd in een nieuw verhaal en in nieuwe vormen.

Vacature voor een nieuw Creatief Directeur / Directieteam
Theater Utrecht maakt geen radicale koerswijziging wat betreft makers en werking, tegelijkertijd verandert er veel. Nog meer dan voorheen wordt het gezelschap gevormd róndom de makers. En deze makers van Theater Utrecht hebben het vermogen én de wens om de werking en dynamiek van een BIS-gezelschap van binnenuit te herdefiniëren. Om aan deze aanscherping en veranderende praktijk leiding te geven zoekt Theater Utrecht een creatief directeur/directieteam.

“Theater Utrecht zoekt”
… zo beginnen meestal de zoektochten naar kandidaten voor functies. Gevolgd door bullet points met wensen en voorwaarden. En natuurlijk zijn die er, de wensen en voorwaarden. Maar veel meer nog dan het kunnen en willen invullen van de functie zijn wij geïnteresseerd in jouw vermogen én ambitie om (mede) verantwoordelijk te zijn voor het bovengenoemde inhoudelijke profiel van het gezelschap. Heb je er een opvatting over én heb je affiniteit met deze makers en activiteiten van Theater Utrecht? Heb je de capaciteit én heb je zín om leidinggevend en voorwaardenscheppend het verschil te maken. Dat is het startpunt, de motor, de kern. Daarna volgen de vragen.

In elk theatergezelschap wordt de dagelijkse praktijk bepaald door een voortdurende afweging in keuzes: hoe creëren we maximaal inhoudelijk effect met ons werk op een zo gezond, effectief en professioneel mogelijke manier georganiseerd? Hoe zorgen we ervoor dat het overkoepelende ‘verhaal’ en oorspronkelijkheid van ons werk optimaal door de buitenwereld en het publiek wordt opgepikt én door hen wordt ervaren als relevant en opwindend?

Het huidige relatief kleine team van Theater Utrecht bestaat uit hoogwaardige professionals op gebied van o.a. techniek, productie, verkoop, marketing & communicatie, financiën. Samenwerkend met dit team behoren drie essentiële pijlers tot de eindverantwoordelijke ‘drive’ en focus op directieniveau:

• maximale inhoudelijke werking,
• gezond, effectief en verantwoord georganiseerd,
• krachtige identiteit die de relevantie van het werk onderstreept en daarmee de betrokkenheid en interesse verdiept van een groot publiek en de partners van Theater Utrecht

Theater Utrecht zoekt een directiemodel dat hierbij past; een directie die naast het team van makers en het team van Theater Utrecht-professionals staat en op zowel eindverantwoordelijk als voorwaardenscheppend niveau inhoud-organisatie-identiteit met elkaar weet te verbinden.

In het directiemodel is de eindverantwoordelijke directie ook bestuurder en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Onorthodoxe profielschets en een vrije procedure
Met het vertrek van de huidige directie en met de keuze voor dit makersteam ontstaat er de mogelijkheid om zorgvuldig te zoeken naar de juiste inhoudelijke match tussen makers en directie. Creatief directeur, een duo van directeuren of een directieteam? Die keuze is door Theater Utrecht niet op voorhand in beton gegoten (dus spring met ons mee in het diepe).

Creatief directeur
Soms kom je ze tegen; (potentiële) directeuren die op inspirerende wijze alle processen en professionals in een theaterorganisatie aan weten te zetten én ze vervolgens tot nog grotere hoogte weten te brengen. Visionair en effectief op inhoud, organisatie & identiteit. Ben jij die persoon? Heel graag gaan we met je in gesprek.

De benaming creatief directeur is een vertaling van een praktijk waarin de makers van Theater Utrecht zich wezenlijk door jou gerepresenteerd voelen. Jij zet een hoogwaardige vorm van voorwaardenscheppend creatief produceren in het centrum van de organisatie. Ditzelfde geldt overigens ook voor een:

Directie-duo
Een goed op elkaar ingespeeld duo kan de wereld aan. Vaak is een dergelijk duo-schap in het theater verdeeld tussen artistiek en zakelijk. Dat is een mogelijkheid, maar zeker niet noodzakelijk. Inhoud is organisatie. Eindverantwoordelijk ben je voor alles. Daarbinnen gaat het over de match van opgetelde talenten en temperamenten en de aansluiting met het profiel en het team van Theater Utrecht.

Directieteam
Naast het team van makers is ook een directieteam een inspirerende optie. Niet om het gezelschap topzwaar te maken, of om veel belang te hechten aan de status van ‘directeur’, maar juist om de inhoudelijke precisie en slagkracht optimaal te krijgen. Met gelijkluidende passie, overtuiging en visie als vertrekpunt kan een meerstemmig eindverantwoordelijk team zich op de drie pijlers – inhoud, organisatie, identiteit - hoogwaardig specialiseren.

Let's take a chance!
Wij nemen een risico. En jij mogelijk ook. De zoektocht van Theater Utrecht naar een nieuwe directie is een beweging van binnen naar buiten, van inhoud naar vorm, en niet andersom. We benaderen de procedure als het casten van een voorstelling of het samenstellen van een creatief team: waar zit de match, waar de unieke kracht? Dat is ook een kwetsbaar proces. Wij beloven je dat we in de communicatie en op alle momenten in het proces transparant, veilig, vertrouwelijk met je zullen omgaan. Dus heel graag, maak je kenbaar in welke vorm dan ook: individueel, als duo, als mogelijk deel van een duo, als (deel van) een team.

Waar blijven de bullet points?
De functie van directeur is niet voor iedereen weggelegd. Natuurlijk zijn er richtpunten te geven wat betreft ervaring, capaciteiten, eigenschappen. Tegelijkertijd hoe vollediger we hier een opsomming geven, des te geslotener onze uitnodiging aan jou wellicht overkomt. Wij gaan ervan uit dat wanneer je de inhoudelijke opdracht en ambitie van Theater Utrecht wezenlijk begrijpt en je daarbij ook nog eens overtuigd bent dat jij een verschil kunt en wilt maken… je ook het vermogen hebt om in te schatten op welke kwaliteiten, ervaringen en visies we je zullen bevragen.

Hooguit willen we extra over het voetlicht brengen dat we in onze organisatie geïnteresseerd zijn in een zo divers en meerstemmig mogelijk team; in onze voorstellingen, in het creatieve team, in de RvT, in de organisatie als geheel.

Tijdpad en reageren
De zomer breekt aan. We geven je graag de tijd om na te denken over deze mogelijkheid bij Theater Utrecht. Maar aarzel niet. Zodra je het weet, laat van je horen. De deadline is vrijdag 12 augustus 2022.

Jouw reactie is vormvrij; brief, filmpje, presentatie. Vanzelfsprekend geldt hoe meer we inhoudelijk van jou en je visie weten hoe beter. In de online sollicitatieomgeving Homerun kun je vanaf 11 juli solliciteren en diverse bestanden uploaden.

En stel je vindt formeel solliciteren een brug te ver – “ik ben nu al algemeen directeur bij instelling x, straks solliciteer ik op bevlogen wijze en kiezen ze alsnog voor een ander model, dat is me te kwetsbaar!” – laat dan gerust weten dat er altijd met jou te praten valt.

• Reageren via Homerun vanaf 11 juli t/m vrijdag 12 augustus 2022
• Eerste gespreksronde op 31 augustus, 1 september, 7 september 2022 (15.30 – 21.00 uur)
• Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure
• Afronding procedure voor eind september 2022
• Aanstelling: zo snel mogelijk na 30 september 2022
• Volume dienstverband: in overleg en afhankelijk van gekozen directiemodel
• Salariëring is conform CAO Theater & Dans

Contactpersonen:
Monique Mourits (voorzitter RvT, tot 26 juli bereikbaar)
[email protected] / 06-30960040

Maaike Verberk (lid RvT)
[email protected] / 06-51074573

Dennis Molendijk (interim artistiek leider, afwezig 16-25 juli & 1-10 augustus)
[email protected] / [email protected] / 06-24993213

Geïnteresseerd in registraties van het werk van Naomi, Casper en Floor? Vraag dan een link op door een mail te sturen naar [email protected]