Algemeen Directeur/bestuurder

VACATURE

Theater Utrecht zoekt Algemeen Directeur/bestuurder

Na de zomer is het voor de huidige algemeen directeur/bestuurder Jacques van Veen een goed moment om, na het voltooien van zijn opdracht, zijn rol binnen Theater Utrecht over te dragen. Een nieuwe algemeen directeur/bestuurder zal samen met artistiek directeur Thibaud Delpeut vorm geven aan ons ambitieuze beleidsplan voor de toekomst.

Theater Utrecht is hét theatergezelschap van Midden-Nederland. We bespelen theaters in het hele land en staan geregeld op locatie en op festivals. Ons eigen theater De Paardenkathedraal is de thuisbasis, maar als stadsgezelschap zijn we ook kind aan huis in Stadsschouwburg Utrecht. We brengen geëngageerd, hoogwaardig en cutting edge theater voor een zo breed mogelijk publiek. We worden structureel gesubsidieerd door de Gemeente Utrecht en zijn onderdeel van de landelijke Culturele Basisinfrastructuur.

Theater Utrecht houdt de ogen wijd open naar de wereld. We voelen ons betrokken bij alle geledingen van de samenleving. We staan voor een inclusieve aanpak en hebben een team dat deze aanpak steeds meer representeert. Voor wie minder vertrouwd is met theater spannen we ons extra in. De toeschouwer benaderen we vanuit een positie van gelijkwaardigheid. We reflecteren op de vraagstukken van morgen in de context van de geschiedenis en putten daarbij uit eeuwenoud en gloednieuw werk, uit Westerse en niet-Westerse bronnen. Technologische ontwikkeling binnen en buiten het theater volgen we nauwlettend. Co-creatie en kennisdeling zijn fundamentele uitgangspunten, zowel organisatorisch als artistiek.

In de ogen van directie en RvT van Theater Utrecht staan we anno 2020, ondanks de enorme schokken die de coronacrisis ook voor cultuur betekent, er goed voor, zowel artistiek, als financieel als qua zichtbaarheid en culturele innovatie. Tevens hebben we een ambitieus en innovatief samenwerkingsplan met DOX gelanceerd, met name gericht aan onze kant op het bereiken van een meer divers en jonger publiek en inbouwen van cross overs met andere culturele disciplines, zoals dans, muziek en moderne media. Talentontwikkeling is een vanzelfsprekend onderdeel van ons werk. Co-creatie is het uitgangspunt, gedeeld eigenaarschap het doel, inclusiviteit de grondhouding. Theater Utrecht zet in op een herijking van de relatie tussen voorstelling, gezelschap, makers en publiek. We maken naast het passieve kijken ruimte voor het actievere deelnemen.

Theater Utrecht:
· Positioneert zich in de voorhoede van het Nederlandse theater, zowel door technologische innovatie als door het creëren van een divers aanbod voor diverse publieksgroepen;
· Brengt urgente maatschappelijke onderwerpen voor het voetlicht, met een sterk agenderende werking;
· Ontwikkelt nieuwe verhalen en vertelwijzen in co-creatie en met het oog op gedeeld eigenaarschap;
· Creëert een inclusieve, discipline-overstijgende werkpraktijk, van kantoor tot podium.

Wat breng je mee / wie zoeken we:
· Een warm kloppend hart voor de culturele sector en theater in het bijzonder. De visie van Theater Utrecht inspireert je;
· Je schept de voorwaarden om in duo-verband met de artistiek directeur en het team te kunnen floreren;
· Je houdt de balans tussen ruimte geven voor artistieke autonomie én het expliciteren en behouden van zakelijke kaders;
· Tegelijkertijd doe je er alles aan om die zakelijke kaders te verruimen; je bent ervaren cultureel ondernemer en creatief in het zoeken naar nieuwe financiële stromen. Je ziet kansen voor het vergroten van publieksstromen en hebt aantoonbare ervaring met marketing;
· Je bent een goede gesprekspartner voor subsidieverstrekkers, overheden en zoekt naar creatieve oplossingen voor zakelijke uitdaging ook buiten de vertrouwde kaders van cultureel ondernemerschap;
· Je bent een teamspeler en floreert in (soms complexe) samenwerkingsverbanden. Je hebt oog en hart voor het team, bent een verbinder;
· De geschetste uitdagingen zijn niet nieuw voor je; je brengt ruime ervaring mee, zakelijk, organisatorisch, als leidinggevende;
· In de komende periode is samenwerking met de RvT belangrijker dan ooit door de coronacrisis en nieuwe samenstelling.

Wij bieden:
We bieden een fulltime dienstverband passend bij taak en ambitie en dynamiek die we nastreven en die in de cultuursector en bij het cultuurpubliek gaande is. Salariëring conform CAO-theater. Voor meer informatie kun je terecht bij voorzitter Steven de Waal en Monique Mourits van de Raad van Toezicht. Contact opnemen kan via het secretariaat van de voorzitter; Marijke Dinnissen tel: 030-2312282; mail. Je reactie en CV uitsluitend per mail uiterlijk 19 juli aanstaande naar [email protected].

Bekijk hier ons beleidsplan 2021-2024 >>>

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.