Gedeelde Grond - programma bij Thuislozen

vrijdag 17 augustus 2018

Rond de voorstelling Thuislozen van Thibaud Delpeut en Adelheid Roosen wordt in Utrecht het programma Gedeelde Grond georganiseerd, in samenwerking met FUTURABILITY. Hierin wordt iedereen samengebracht die te maken heeft met dak- en thuisloosheid in de stad.

Aan de hand van verhalen, observaties en ervaringen uit de dagelijkse praktijk willen we inzicht krijgen in de realiteit vanuit verschillende perspectieven. Om daar vervolgens wat mee te doen.

De centrale vraag binnen dit programma is (net als in de voorstelling) is: hoe willen we samen-leven? Hoe kun je als bewoner van de stad een steentje bijdragen, ook als je geen hulpverlener, beleidsmedewerker bent of anderzijds betrokken? De toekomst bestaat niet – die moeten we maken. Hoe willen we daar samen richting aan geven? De wereld van dak- en thuisloosheid is divers en complex, daarom is ieders perspectief niet alleen welkom, maar enorm noodzakelijk. Van dakloze tot beleidsmaker, van hulpverlener tot buurman van de opvang. De stad is van iedereen! Laten we samen dromen over onze gewenste toekomst. Om die daarna ook samen te verwezenlijken.

Wij laten de betrokkenen middels diverse ontmoetingen hun verhalen delen en naar uiteenlopende onderwerpen binnen het thema kijken. Op basis van al deze ervaringen en ideeën kunnen we verbanden leggen, oplossingen vinden en verandering teweeg brengen.

Het programma bestaat uit drie “ontmoetingen”:
- Een briefwisseling een anonieme briefwisseling tussen twee mensen die allebei op een verschillende manier te maken hebben met dak- en thuisloosheid (september 2018)
Iedereen mag meedoen! Hiervoor krijg je een gerichte vraag toegestuurd. Deze brief komt anoniem terecht bij iemand die zich in een hele andere hoek binnen de wereld van dak- en thuisloosheid begeeft. Jij verstuurt jouw brief en krijgt hier antwoord op, en je ontvangt ook een brief van iemand om zelf op te antwoorden. Wat wil jij vertellen? Wat ervaar je, waar loop je tegen aan? Wat zou iedereen moeten weten? Wat heb je nodig? Alle brieven bij elkaar vormen een prachtig landschap van persoonlijke ervaringen en inzichten uit de dagelijkse praktijk die worden meegenomen in de volgende stappen.

- Een bezoek aan de voorstelling Thuislozen
Een inspirerende en indrukwekkende theaterbeleving, die je meemaakt in de zaal, op het podium én backstage. Graag horen we op welke gedachten de voorstelling jou heeft gebracht. Wat is je opgevallen? De makers dagen je uit na te denken over hoe wij beter samen kunnen leven. Verantwoordelijkheid nemen; voor onszelf én de ander. De voorstelling duurt 3x een uur met verschillende pauzes. (oktober/november 2018). Lees hier meer over de voorstelling

- Een workshop – zowel de brieven als (de reacties op) het theaterbezoek leveren een scala aan ervaringen, gedachten en ideeën op. Samen wordt vanuit een creatieve invalshoek nagedacht over de meest opvallendste en belangrijkste bevindingen om er vervolgens mee aan de slag te gaan, om samen tot oplossingen te komen en verandering teweeg te brengen (dec/jan 2018)

WIL JE MEEDOEN? Meld je nu aan – mail naar [email protected]