Interview Innovation:Lab door Innovatielabs

dinsdag 07 juni 2022

Het programma Innovatielabs (in opdracht van OCW) dat ons Innovation:Lab ondersteunt, publiceerde een artikel over onze eerste Experiences #1. Ze interviewden creative producer Abdelhadi Baaddi, een van de kartrekkers van Innovation:Lab. Hij hoopt dat dit 'onderzoekslaboratorium' voor de kunsten op twee niveaus van betekenis kan zijn: "Voor de deelnemende makers, die experimenteren en nieuwe skills ontwikkelen, maar ook voor andere makers die geïnspireerd raken om nieuwe technologische toepassingen te verkennen."

Het eerste pilotjaar van Innovation:Lab, dat met Experiences #1 werd afgerond, stond voor hem in het teken van netwerken. "We hebben de tijd genomen om te werken aan de basis: het opbouwen van een community. Soms moest ik flink mijn best doen om makers ervan te overtuigen dat hun bijdrage iets kon opleveren. Wat dat 'iets' kon zijn, wist ik natuurlijk niet. Feitelijk vroeg ik ze om mee te gaan op een avontuur, waarvan de uitkomst ongewis zou blijven.”

In totaal ondersteunde en faciliteerde Innovation:Lab in dat eerste pilotjaar zeven concepten die werden geselecteerd via een open call. De concepten zijn verder uitgewerkt in kleine, zorgvuldig samengestelde teams waarin meerdere disciplines zijn vertegenwoordigd.

Die interdisciplinaire aanpak is volgens Abdelhadi een logisch gevolg van het onderwerp van Innovation:Lab. “Nadenken over het theater van de toekomst betekent nadenken over technologische, ethische, narratieve en performatieve vraagstukken. Als je blijft hangen binnen de traditionele kaders kom je niet tot nieuwe inzichten en bereik je al helemaal niet het publiek van de toekomst. Dat is geen rocket science, maar er is wel een grote uitdaging bij dit soort interdisciplinaire samenwerkingen: je moet elkaars taal leren spreken."

Lees hier het hele artikel >>>

Innovation:Lab wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 21 en het programma Innovatielabs, dat een impuls geeft aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector. Dit programma wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL in opdracht van het ministerie van OCW.