Van platform Standplaats Utrecht naar netwerkorganisatie Standplaats Midden

maandag 04 januari 2021

Na twee jaar werken, repeteren, ontwikkelen, uitproberen en innoveren met zes talentvolle podiumkunstenaars op Fort Blauwkapel, eindigt het platform voor talentontwikkeling Standplaats Utrecht. De theatermakers en podiumkunstenaars verbonden aan deze plek voor talentontwikkeling gaan door. Iona&rineke en Julian Hetzel ontvangen een tweejarige subsidie van de Gemeente Utrecht.

Standplaats Utrecht was een samenwerking van Theater Utrecht en vier andere Utrechtse instellingen: Het Huis Utrecht, DOX, het Filiaal theatermakers en SPRING. In 2020 was Theater Utrecht binnen de Standplaats mentor voor het muziektheatergezelschap iona&rineke.

Onder de naam Standplaats Midden ontwikkelt het platform zich door tot regionale netwerkorganisatie van zes culturele instellingen: Het Huis Utrecht, Filiaal theatermakers, SPRING, Gaudeamus, De Coöperatie en Holland Opera. Talentontwikkeling van jonge en mid-career makers uit verschillende disciplines (theater, dans, performance en muziek) staat daarbij centraal. De overige twee partners uit Standplaats, Theater Utrecht en DOX, verstevigen in een andere constellatie hun samenwerking en talentontwikkeling in verband met de nieuwe rol van DOX als ontwikkelinstelling in de BasisInfraStructuur. Samen met DOX zet Theater Utrecht namelijk een nieuw onderzoekslab op: een multifunctionele en multidisciplinaire werkomgeving waarin ongeremd geëxperimenteerd kan worden met nieuwe technologie, nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe doelgroepen, om de staat van de (podium)kunsten van vandaag fundamenteel te bevragen. Meer informatie over dit nieuwe onderzoekslab volgt binnenkort.