Nalaten aan cultuur

Laat u (een deel van) uw erfenis na aan Theater Utrecht? Dan besteden we uw nalatenschap daar waar het het hardste nodig is en de grootste artistieke en maatschappelijke impact heeft. U kunt Theater Utrecht in uw testament bijvoorbeeld benoemen tot erfgenaam, een legaat of een fonds op naam. Er is geen minimumbedrag om te kunnen nalaten; iedere nalatenschap is waardevol. We begrijpen natuurlijk dat nadenken over uw nalatenschap vragen oproept. Wilt u er meer over weten? Neem contact op met Anne Marie Hoogland, algemeen directeur via 030-2737300 of [email protected]

Over nalaten aan Theater Utrecht
Vanuit het motto Play On! experimenteren we ongeremd met nieuwe technieken, vertelvormen en publieksrelaties en verkennen zo doelbewust de uiterste reikwijdte van het theater. Het nieuwe Innovation:Lab is de werkplaats waarin samen met andere makers en kunstenaars wordt gebouwd aan het theater van de toekomst. Hoe ziet het theater van de toekomst eruit? Hoe vertellen we de verhalen van morgen met de technologie van vandaag? Hoe maken we theater springlevend voor nieuwe generaties die opgroeien in een digitale werkelijkheid?

Hoe ziet het theater van de toekomst eruit? In ons Innovation:Lab doen we artistiek en technologisch onderzoek, we zoeken naar nieuwe verhalen en nieuwe vormen. We verkennen de nieuwste mogelijkheden in licht, geluid, muziek, video en andere technologieën en leggen verbindingen met sectoren zoals de game-industrie, wetenschap, technologische sector. We experimenteren met mixed-reality technieken, vertellende audiotours, installatief werk en andere innovatieve vertelvormen.” Thibaud Delpeut (artistiek directeur)

We zetten in op een herijking van de relatie tussen voorstelling, makers en publiek. We nemen het voortouw in het onderzoek naar theatrale toepassingen van nieuwe technologie in live experiences. De eerste groep jonge makers is inmiddels in het lab aan de slag en werkt ideeën uit op het gebied van games, interactie tussen performers en publiek door middel van geluid, kunstmatige intelligentie en virtual reality experiences.

Het zoeken naar nieuw publiek, het verbinden van de jongere generatie aan ons vakgebied is belangrijk voor de positie die theater inneemt in het dagelijkse leven van mensen. Theater Utrecht bouwt een community op van creatieve denkers, makers, kunstenaars en geïnteresseerden uit verschillende disciplines (theater, muziek, dans, kunst, film & nieuwe media) die mee willen bouwen aan technologische, narratieve en performatieve vraagstukken voor het theater van de toekomst.

We hanteren daarbij de open source filosofie: alle kennis, vaardigheden, technologie ontwikkeld in het Innovation:Lab worden met de sector én daarbuiten gedeeld. Zodat niet alleen wij daarvan leren, maar iedereen.

Met uw nalatenschap kunt u bijdragen aan dit onderzoek naar het theater van de toekomst.

Theater Utrecht is aangesloten bij het landelijke platform Nalaten aan Cultuur, samen met 45 andere culturele instellingen uit het land. Lees hier meer >>>