Marlot Meyer

Marlot Meyer (interactieve media kunstenaar en performer – Den Haag) onderzoekt de fysieke ruimte als een levend organisme, een wereld tussen het fysieke en het digitale. Ze gaat bij Innovation:Lab verder bouwen aan haar concept voor een interactie tussen een fysieke installatie, het menselijk lichaam en een digitale interface, met menselijke én niet-menselijke deelnemers. Marlot wil hiermee een nieuwe vorm van theater onderzoeken die een brug slaat tussen de scheiding van kennis en gevoel, het virtuele en het fysieke, lichaam en geest, technologie en natuur, het individuele en het collectieve. Theater dat een andere manier van kijken naar de wereld stimuleert. Het publiek wordt deelnemer in de ruimte en ervaart zo een verhaal, met gebruik van haptische feedback als tastzintuigen, spierzintuigen en elektrische stimulansen. Een continu proces van actie en reactie.